X
تبلیغات
زولا

همه آدمها روزی به دنیا می آیند و روزی می میرند. بعضی آرام و بی درد سر زندگی میکنند طوری که شاید خودشان هم گاهی حوصله شان از دست زندگی سر برود و در زندگی بعضی دیگر هر روز حادثه و اتفاق تازه ای رخ می دهد.

از کتاب ( هیچ وقت نامزد نبودیم ) رضا استادی