بازم از تو می نویسم روی نامه های خیسم

می ریزه اشکهای مردم از روو گونه های خیسم

می نویسم که بدونی واسه من هنوز همونی

می نویسم که دوباره بیای و پیشم بمونی

می نویسم باز دوباره توی نامه هام ستاره

برای رهایی من عشق تو بر من بباره

تو بهاری ولی من یک کویرم

کاش می شد از تو و عشقت بمیرم

تو یه نوری توی تاریکی قلبم

ای نازنین توو چشم تو عشقمو دیدم

بازم از تو می نویسم روی گلبرگ شقایق

بازم از تو می نویسم از تو و این دل عاشق

از گذشت این دقایق

البته تلخه  جدایی منو چشم به راه نشونده

غم لحظه های بی تو جونو به لبم رسونده

دیگه طاقتی نمونده

                 این دلو بدجور شیکونده

بازم از تو می نویسم  بازم از تو می نویسم

بازم از تو می نویسم ...............