فعلا آنفولانزای بدی گرفتم تا یک هفته فکر کنم نشه بیام. خدا کنه زود خوب بشم.