X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 برای تو در سرزمین قلبم خانه ای ساخته ام که پنجره هایش هیچگاه

 هیچگاه از دیدن تو سیر نمی شوند. وقتی تو هستی می توانم همه ی

دنیا را سطر به سطر بخوانم. می توانم دوباره با یک نگاهت صدها

یا بلکه هزاران کتاب و متن عاشقانه بنویسم. با تو می توانم......