ضمن تسلیت این ایام و التماس دعا باید بگم که فقط اومدم که عرض تسلیتی داشته باشم و از تمام دوستانی توی این مدت بهم سر زدن تشکر کنم .انشالاء بعد از امتحانات به همتون سر میزنم.