چون مهمه بین مطلبهای برمودا میارم  

 

 

خانمی بعد از ساعت‌ها کار، دفتر کارش را ترک می‌کند؛ او کودکی را می‌بیند که
کنار جاده ایستاده و در حال گریه کردن است. این خانم دلش به حال کودک می‌سوزد،
بنابراین از او دلیل گریه‌اش را می‌پرسد. کودک توضیح می‌دهد که گم شده و از
خانم می‌خواهد که او را به خانه‌اش برساند و کاغذی را به او می‌دهد که آدرس
خانه‌اش روی آن نوشته شده بود. *

*زن که فرد مهربانی بوده، تصمیم می‌گیرد کودک را به خانه‌اش برساند؛ بدون اینکه
به چیزی مشکوک شود.*

*وقتی به خانه می‌رسند، زن زنگ در را می‌فشارد اما دچار برق‌گرفتگی شده و بیهوش
می‌شود.*

*فردا صبح وقتی به هوش می‌آید، می‌بیند که لخت، در خانه‌ای خالی روی تپه‌ای است
و دور تا دورش حدود 20 کاندوم استفاده شده، روی زمین افتاده! او حتی متجاوزان
را ندیده بود!*

*به همین خاطر است که این روزها، جنایت‌کاران افراد مهربان را نشانه گرفته‌اند.
دفعه بعدی که اتفاق مشابهی برای شما رخ داد، هیچ‌وقت کودک را به مکانی که
می‌گوید، نرسانید و در صورت اصرار و التماس او، او را به ایستگاه پلیس تحویل
دهید.*

*بهترین کار در حق بچه‌های گمشده، تحویل به ایستگاه پلیس است. لطفا این ایمیل
را به تمام دوستان و همکاران خانم خود، و آقایانی که دوست‌دختر یا همسر دارند،
ارسال کنید.