X
تبلیغات
زولا

می خوام یک بخش جدید اضافه کنم به نام گفتار های کوتاه ویلیام شکسپیر که جملات کوتاه این نویسنده بزرگ رو براتون می نویسم. امیدوارم دوستان عزیز خوششون بیاد  

 

می بینید که یک شمع کوچک شعله های خود را تا کجا  

می گستراند؛ بنابراین رفتار مناسبی را در دنیا منعکس کنید. 

 

در سینه ی خود شراره ی آسمانی ای دارم که نامش وجدان است. 

 

بهترین چراغ زندگی ، نور امید است. اگر کسی امید نداشته باشد ، زندگی برای او روشنایی ندارد. 

 

ای فتنه و فساد ، تو چه زود در اندیشه ی مردان نومید رخنه  

می کنی. 

 

آخر چه فایده ای دارد که مدام نگران آینده باشید و دائم حسرت گذشته را بخورید. پس چه کسی به حال ، دل بسوزاند ؟ 

 

برای گذراندن زمان، هم از عقل خویش استفاده نمائید و هم از فرصت ها