X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 آمرزش جویم از خدایی که پرستیده ی شایسته ای جز او نیست،

  زنده است و پاینده و بخشاینده ی مهربان و صاحب جلال و کرم و

  از او خواهم که مرا پذیرا گردد چونان بنده ی خوار فروتن.

 ای کسانی که گرویدید به ایمان ،

 رحمت بر او خواهید و درود فراوان بر او دهید که

 شایسته ی پرستش نیست جز او.

 بار خدایا !

 منزهی تو ، بیامرز گناهانمان همه و همه را

 زیرا نیامرزد گناهان را همه و همه جز تو.