اینم یه شعر دیگه از محسن یگانه که البته پر از نا امیدی هست. من خودم نه هیچ وقت از خدا دلگیر میشم نه انشالاء انقدر نا امید و سیر از دنیا

آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرم و

عمرم و میگیرم ازت

این غصه های لعنتی

از خنده دورم میکنن

این نفسهای بی هدف

زنده به گورم میکنن

چه لحظه های خوبی

ثانیه های آخره

فرشته ی مردن من

منو از اینجا میبره

آی خدا دلگیرم ازت

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرم و

عمرم و میگیرم ازت

چه اعتراف تلخیه

انگار رسیدم ته خط

وقت خلاصی از همس

آی دنیا بیزارم ازت